Mogą Państwo uczestniczyć w wyborach w Görlitz, jeżeli są tu Państwo zameldowani.

 

Silne rodziny potrzebują:

 • silnej gospodarki
 • dobrych mieszkań
 • bezpiecznego miasta
 • najlepszych możliwości kształcenia
 • nowoczesnej mobilności
 • bogatej oferty sportowej, kulturalnej i religijnej

Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy miasta Görlitz!

W okresie najbliższych pięciu lat muszą nastąpić wyraźne postępy w rozwoju naszego europejskiego miasta Görlitz-Zgorzelec. Nasza mała ojczyzna ma ku temu odpowiednie predyspozycje, a my z całych sił będziemy się angażować we właściwe działania. Pozytywny rozwój minionych lat jest wynikiem rozsądnej polityki komunalnej. Miasto Görlitz w przyszłości potrzebować będzie polityki komunalnej kierującej się kompetencjami, wyczuciem i humanitaryzmem, dzięki której w poprzednich latach udało się sprostać wielkim wyzwaniom. Jako CDU pragniemy wspólnie z Państwem troszczyć się o rozwój naszego miasta Görlitz przez bliski kontakt z mieszkańcami, pracowitość, odwagę oraz fachowe kompetencje, nie odcinając się przy tym od naszych korzeni opartych na wartościach, wierze chrześcijańskiej i tradycji. Dla naszych rodzin potrzebujemy silnej i zorientowanej na przyszłość gospodarki, która stanowić będzie podstawę długoterminowego planowania dla rodzin, oświaty, bezpieczeństwa, a także poczucia więzi z małą ojczyzną i naszego europejskiego miasta Görlitz/Zgorzelec.

CDU Görlitz, razem dla pomyślnego rozwoju miasta Görlitz!

Gerd Weise, Radny miasta z ramienia CDU, 7 pozycja na liście

 

Rodzina, oświata, porządek i gospodarka jako filary pomyślnej przyszłości

 • Rozwój partnerskich kontaktów gospodarczych.
 • Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy firmami prowadzącymi naukę zawodu oraz szkołami w Görlitz.
 • Wspieranie szkół drugiego stopnia jako kuźni kadr dla naszej gospodarki.
 • Koncepcja bezpieczeństwa na szczeblu komunalnym w celu ograniczenia przestępczości transgranicznej.
 • Pozyskanie dalszych powierzchni dla działalności gospodarczej w celu umożliwienia rozwoju przedsiębiorstw.
 • Ożywienie i ponowne odkrycie dostępnych powierzchni dla działalności gospodarczej w miejskim obszarze mieszanym dla młodych przedsiębiorstw.
 • Wspieranie innowacyjnych idei gospodarczych we współpracy z uczelnią wyższą.
 • Wsparcie i doradztwo dla młodych rodzin planujących zakup w Görlitz mieszkań i domów.
 • Rozbudowa straży miejskiej w celu egzekwowania porządku.
 • Lepsze dostosowanie koncepcji ruchu drogowego w Görlitz do potrzeb dzieci i seniorów.
 • Poprawa czystości w mieście.
 • Kontrola przejść granicznych.
 • Intensywniejsze zwalczanie handlu narkotykami.
 • Rozbudowa istniejących i budowa nowych szkół.
 • Konsekwentna poprawa wyposażenia szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także szkół integracyjnych oraz zespołów szkół zawodowych.
 • Rozbudowa i modernizacja publicznej komunikacji miejskiej.
 • Rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/godz. w obrębie śródmieścia.
 • Poprawa infrastruktury wszystkich instytucji zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Ja, Gerd Weise, odkryłem, że wartości, takie jak uczciwość, prawość, porządek, uprzejmość, przyzwoitość i wytrwałość stanowią zasadnicze filary dobrego społeczeństwa. Jako mieszkańcy Görlitz będziemy, niezależnie od naszego pochodzenia, rozwijać wspólnie przyjazne miasto, w którym wiele młodych rodzin odnajdzie swoją małą ojczyznę oraz własnymi siłami sprostamy skutecznie wyzwaniom przyszłości. Jako miasto potrzebujemy dalszego rozwoju w kierunku sprawiedliwości dla rodziny oraz przyjazności, które umożliwią również gospodarczy rozkwit naszego regionu. Z tego powodu proszę o udzielenie mi poparcia.